„Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems, ant kelio stovintiems,

kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse...“

M.K.Čiurlionis

 

   

Mokyklos istorija

 

Viečiūnų mokyklos istorinės šaknys gana gilios. Rašytiniai šaltiniai rodo, kad Vieciūnų kaime, kuris buvo Lenkijos okupuotoje Lietuvos teritorijoje, nuo 1926 m. balandžio 13 d. veikė „Ryto“ draugijos įkurta pradinė mokykla. Mokykloje mokėsi apie 40 mokinių, mokytojavo pirmieji mokytojai: Kazlauskas ir Sinkevičius. 1939 m. buvo panaikinta lietuvių kalba ir dalykai pradėti dėstyti lenkų kalba. Lietuvių kalba į mokyklą sugrįžo vokiečių okupacijos metais.

1968 m. Senojoje pradinėje mokykloje pradėjo dirbti mokytoja Ona Zakarauskienė. Vėliau į mokytojų gretas įsijungė mokytojos: Anastasija Balčienė, Vilija Balčienė, o nuo 1975 m. -  Elvyra Česnulevičienė. Senosios mokyklos patalpos buvo ankštos, nebuvo sporto salės, nors čia mokėsi nemažai mokinių. Iškilo būtinybė statyti naują, didesnę, erdvesnę mokyklą. Mokytojos   Onos Zakarauskienės iniciatyva ir pastangomis Viečiūnų gyvenvietėje buvo pradėta statyti nauja mokykla. Viečiūnų „Drobės“ fabriko dirbantieji ir direktorius A.Norkūnas kartu su mokytoja O.Zakarauskiene rūpinosi, kad mokykla būtų pastatyta pagal individualų projektą, daug gražesnė, originalesnė, negu kitos...

 

      

 

     

 

Naujoji mokykla duris atvėrė 1984 m. rugsėjo 1 d. Į naujas klases sugužėjo 170 mokinių ir 15 mokytojų. Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Anicetas Smaguris, direktoriaus pavaduotoju - J.Matulevičius.

Nuo 1984 m. iki 1986 m. mokykla teikė aštuonmetį išsilavinimą. Pirmoji ir kartu paskutinioji aštuntokų laida šią mokyklą baigė 1986 m. Nuo 1986 m. iki 1999 m. mokykloje buvo teikiamas devynmetis išsilavinimas. Daugiausia mokinių mokykloje mokėsi 1993-1994 m.m. - 302. Tuo metu mokykloje mokymas vyko dviem pamainomis. Nuo 1999 m. mokykloje teikiamas dešimtmetis išsilavinimas. Pirmoji dešimtokų laida mokyklą baigė 2000 m.

2000 m. įvyko administravimo reforma, buvo pertvarkytos savivaldybių teritorijos. Šešiolika metų Varėnos rajonui priklausiusi mokykla tapo Druskininkų savivaldybės įstaiga.

 

1984 m. rugsėjo 1 d. mokykla atvėrė duris...

Pirmasis mokyklos direktorius A.Smaguris

 

Nuo 1989 m. rugsėjo 1 dienos mokyklai ėmė vadovauti A.Bolys. Būdamas direktoriumi jis siekė, kad mokykla būtų ne tik graži, jauki ir moderni, bet taptų kaimo bendruomenės švietimo ir kultūros centru.

 

Mokyklos direktorius A.Bolys mokyklai vadovavo 1989-2004 m.

 

Nuo 2004 m. gegužės 24 d. mokyklai vadovauja direktorė E.Česnulevičienė.

   

Atgal