Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“

 

 

 

 

  • Sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (parsisiųsti)

 

  • Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (parsisiųsti)

 

  • Mokestis už vaiko išlaikymą ir lengvatas ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis” nustatomas vadovaujantis mokesčio už vaiko išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais:

                      2015-12-30 Nr. T1-146

                      2016-10-28 Nr. T1-197

                      2018-08-31 Nr. T1-149

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais  

1.

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą:

 

1.1.

darželio grupėje

2,60

1.2.

lopšelio grupėje

2,43

1.3.

ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2,60

 

 Informacija apie ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ vaikų skaičių grupėse (parsisiųsti)

 
 
 
www.vieciunai.lt