DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2017 -  2018 M. M.

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI >>> (plačiau)

1.       

Baliutis Karolis

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

2.       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji, fizikos vyresnioji mokytoja

3.       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.       

Daniušienė Irena*

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja

5.       

Dovidauskienė Ieva*

Tikybos mokytoja

6.       

Gelaželienė Rūta

Kūno kultūros mokytoja

7.       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

8.       

Grušauskienė Jurgita

Psichologė asistentė

9.   

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

10.   

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

11.   

Kazuraitė Erika

Specialioji pedagogė, logopedė

12.   

Kilkuvienė Ingrida*

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

13.   

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

14.   

Lazarenko Tatjana * Tikybos mokytoja

15.   

Lesevičiūtė Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

16.   

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja

17.   

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

18.   

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

19.   

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.   

Rud Viktor

Mokytojas konsultantas

21.   

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

22.   

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos mokytoja

23.   

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

24.      

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

 

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.

Balevičienė Julija

Budėtoja

2.

Baranauskienė Danutė Valytoja

3.

Bendorius Valdas Sargas

4.

Fedorenkienė Romualda Raštinės vedėja

5.

Jakavonienė Marytė Budėtoja

6.

Kvaraciejienė Danutė Valytoja

7.

Lukšys Mindaugas Technikas

8.

Martinonis Vitas Sargas

9.

Plukys Vykintas Darbininkas

10.

Ražukienė Angelė Buhalterė

11.

Šarkauskienė Greta Mokytojo padėjėja

12.

Trainavičius Almantas Darbininkas

13.

Vitkauskas Tadas Sargas

14. 

Vitkauskė Akvilė Bibliotekos vedėja

15.

Zapasnykienė Inga  Valytoja
16.  

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė
17.  

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „LINELIS“

 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.  

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo pedagogė

2.  

Glavinskienė Justina

Auklėtoja

3.  

Kazakovienė Danguolė

Auklėtoja

4.  

Kazuraitė Erika

Logopedė

5.  

Naruckienė Jurgita

Auklėtoja

6.  

Ruckutė Gintarė

Auklėtoja

7.  

Ruckuvienė Rūta

Auklėtoja

8.  

Tamkevičienė Angelė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9.   

Vaičiulionienė Jūratė

Auklėtoja

10.   

Vaičiulionienė Vaida

Auklėtoja

11.   

Zubernienė Birutė

Auklėtoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

1.   

Glavinskienė Justina

Auklėtojo padėjėja

2.   

Grušauskienė Jurgita

Auklėtojo padėjėja (spec.)

3.   

Krištapavičienė Viktorija

Auklėtojo padėjėja

4.   

Kutkienė Daiva

Vyriausioji virėja

5.   

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

6.   

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

7.   

Stanevičienė Ramutė

Auklėtojo padėjėja

8.   

Šmatavičienė Ilona

Auklėtojo padėjėja

9.   

Tamulevičienė Lina

Valytoja

10.   

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Auklėtojo padėjėja

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

Į viršų                       

www.vieciunai.lt