DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M. M.  

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

PEDAGOGINIAI DRABUOTOJAI

1.                                       

Bartainienė Dijana

Informacinių technologijų vyresnioji ir fizikos vyresnioji mokytoja

2.                                       

Bendorienė Birutė

Matematikos vyresnioji mokytoja

3.                                       

Cololo Inga

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.                                       

Dovidauskienė  Ieva*

Tikybos mokytoja

5.                                       

Giedraitienė Birutė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

6.                                       

Jonušauskaitė Janina*

Geografijos mokytoja

7.                                       

Kadziauskas Aurimas*

Kūno kultūros mokytojas

8.                                       

Kalesnykaitė Gražina*

Chemijos vyresnioji mokytoja

9.                                       

Kazėnienė Erika

Specialioji pedagogė, logopedė

10.                                    

Kazlauskaitė Rasa*

Psichologo asistentė

11.                                    

Kleponienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja

12.                                    

Kriginienė Donata

Anglų kalbos mokytoja

13.                                    

Krivonienė Žaneta

Direktorė

14.                                    

Labalaukienė Odeta

Kūno kultūros mokytoja

15.                                    

Lesevičiūtė-Stulgaitienė  Ramunė*

Geografijos vyresnioji mokytoja

16.                                    

Mačionienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

17.                                    

Muzikevičienė Sigita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

18.                                    

Palubinskienė Virginija

Istorijos vyresnioji mokytoja

19.                                    

Petokaitienė Loreta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

20.                                    

Trikšienė Aušra

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

21.                                    

Uteševa Kristina

Vyresnioji socialinė pedagogė, muzikos vyresnioji mokytoja

22.                                    

Vilūnienė Aurelija

Dailės vyresnioji ir technologijų vyresnioji mokytoja

23.                                    

Zubienienė Rita *

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pareigos

1.                                       

Aleksonienė Rasa

Valytoja

2.                                       

Balčienė Irma

Mokytojo padėjėja

3.                                       

Balevičienė Julija

Budėtoja

4.                                       

Bendorius Valdas

Kiemsargis, budėtojas

5.                                       

Fedorenkienė Romualda

Raštinės vedėja

6.                                       

Jakavonienė Marytė

Budėtoja

7.                                       

Kibildienė Rima

Mokytojo padėjėja

8.                                       

Kizelienė Dalė*

Buhalterė

9.                                       

Kvaraciejienė Danutė

Valytoja

10.                                    

Lukšys Mindaugas

Technikas

11.                                    

Micevičienė Nijolė

Virėja

12.                                    

Plukys Vykintas

Darbininkas

13.                                    

Rud Viktor

Inžinierius programuotojas

14.                                    

Šarkauskienė Greta

Mokytojo padėjėja

15.                                    

Trainavičius Almantas*

Darbininkas

16.                                    

Visockienė Kristina

Vyriausioji virėja

17.                                    

Vitkauskė Akvilė

Bibliotekos vedėja

18.                                    

Zapasnykienė Inga

Valytoja

19.                                    

Zubrickienė Irena

Vyriausioji buhalterė

20.                                    

Žūkas Mykolas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, technikas

       

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019 M.

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

1.        

Daniušienė Irena*

Meninio ugdymo mokytoja

2.        

Glavinskienė Justina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.        

Jarmalienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.        

Kazakovienė Danguolė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.        

Kazėnienė Erika

Logopedė

6.        

Ruckutė Gintarė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

7.        

Ruckuvienė Rūta

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.        

Tamkevičienė Angelė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.        

Vaičiulionienė Jūratė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.    

Vaičiulionienė Vaida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.    

Zubernienė Birutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

1.        

Kašalynaitė Agnė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

2.        

Krištapavičienė Viktorija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

3.        

Lukšys Mindaugas

Darbininkas

4.        

Ožerovskienė Inga

Vyriausioji virėja

5.        

Plutulevičiūtė Kristina

Virėja

6.        

Stonkutė Vilija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

7.        

Šmatavičienė Ilona

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8.        

Tamulevičienė Lina

Valytoja

9.        

Vaščilaitė-Pereira Kristina

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

10.    

Veselovienė Irmantė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

*Darbuotojas, dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

 

 

Į viršų                       

www.vieciunai.lt